Членство

Заедно разкриваме нови хоризонти

 

Станете част от нашия екип

Сдружението предоставя възможност на фирми и физически лица за установяване на бизнес отношения, развиване на контакти и обмен на информация в интересна и приятна среда

Информация и необходими документ

Многобройните предимства да станете член на БИБА включват покани за широк спектър от бизнес функции, възможности за посещение на нетуъркинг, спортни и културни събития и възможности за популяризиране на вашия бизнес чрез организиране на среща или друго тематично събитие.

Членството в БИБА Ви дава възможност за популяризиране на вашия бизнес чрез изпращане на артикули в секцията Новини на уебсайта, бюлетина на БИБА и на страницата във Facebook, LinkedIn, Twitter.

Често задавани въпроси

Основни принципи за изграждането и функционирането на БИБА

Доброволност на членството в асоциащията.

Изборност на управителните органи, контрол и периодична отчетност на дейността им.

Своевременно огласяване и осигуряване на публичност на всички проекти, действия и решения на ръководството на Асоциацията.

Представителството на Сдружението се осъществява от Председателя.

Кой може да стане член

В БИБА могат да членуват дееспособни физически лица и юридически лица, желаещи да участват в дейността на сдружението, приемайки и спазвайки неговите разпоредби. Бъдещите членове могат да бъдат:

  • Собственици на бизнес и Мениджъри
  • Лица, упражняващи свободни професии
  • Изявени личности в съответната сфера
Процедура по кандидатстване за членство

Членството е доброволно и за него кандидатите подават мотивирана писмена молба – заявление и информационна карта по образец.

Молбата се разглежда от Управителния съвет и кандидатът се уведомява писмено по посочен от него начин. 

В определен от БИБА срок посочен в уведомлението кандидатът приет за член предоставя исканата от асоциацията информация която се публикува на сайта на организацията.

Кандидатствайте тук

Попълнете нашата форма за кандидатстване тук. Ние ще се свържем с Вас, за да обменим необходимата информация и документация.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.