Активности

Постигнете устойчивост на Вашия бизнес

 

Направете сигурният избор

Българо италианска бизнес асоциация предлага пълна гама от услуги за успешно осъществяване на Вашия бизнес

Експертност и знания

Разполагаме с екип от професионалисти с богат опит и експертиза в областта на международния бизнес и пазаруването

Партньорски контакти

Чрез работата с Българо-италианската бизнес асоциация получавате достъп до широка мрежа от бизнес контакти и партньори в България и Италия

Съдействие и подкрепа

Ако желаете да разширите своята дейност на нови пазари, Българо-италианската бизнес асоциация ще ви предостави цялостна подкрепа и съдействие

Бизнес привилегии

Защо да инвестирате в България:

 • България е държава членка на Европейският съюз и НАТО
 • Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура
 • Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR

В България можете да разчитате на:

 • Висококвалифицирана и Многоезична работна ръка
 • Добър бизнес климат
 • Стабилна банкова система

  Експертни услуги за бизнеса

  Българо италианска бизнес асоциация ще помогне на Вашето предприятие да постигне успех. Заедно ще достигнем до нови хоризонти

  Правни услуги

  • Търговското право
  • Корпоративното право
  • Вещното право
  • Трудовото право и социално осигуряване
  • Консултации относно избор на форма за упражняване на съответния бизнес; изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства
  • Вписвания в Търговския регистър и други необходими вписвания и регистрации
  • Изготвяне на дружествени документи
  • Посредничество при преговори и защита на Вашите интереси
  • Оформяне на необходимата документация по сделката

  Данъчни услуги

  • Данъчни услуги в областта на корпоративното данъчно облагане
  • Консултации относно ДДС и мита
  • Възможност за финансиране от Eвропейски програми и фондове
  • Съдействие при участие в процедури по ЗОП (Закон за обществени поръчки) и публично-частно партньорство, концесии

  Ркламни услуги

  • Рекламни и комуникационни стратегии
  • Рекламно планиране
  • Позициониране и управление на рекламни кампании
  • Графичен дизайн
  • Интернет маркетинг и реклама
  • Изработване на интернет страница
  • Печатна реклама
  • Външна реклама

  Издателска дейност

  Този раздел включва дейности по предпечат, печат и издаване на книги и други непериодични издания (брошури, проспекти и др.)

  Консултантска дейност свързана с недвижими имоти

  • Проучване, подбор и съдействие при наемане или закупуване на офиси и жилищни помещения по уточнени от вас критерии
  • Проучване, подбор и консултация за закупуване на парцели за строителство и строеж на сгради-оказване на съдействие или осъществяване от ваше име на прецизен подбор
  • Проектиране, строеж, довършителни работи, оборудване и въвеждане в експлоатация новопостроени сгради с всички необходими за дейността разрешителни или регистрационни документи
  • Извършване на смяна на предназначение на строителни обекти според нуждите и целите на инвестицията
  • Инвеститорски контрол

  Консултантски и административни услуги

  • Съдействие или осъществяване от ваше име на внимателен подбор на персонал
  • Осъществяване на непрекъснат контрол на работещата фирма по всички съвременни способи-таен клиент, внезапни проверки, независим одит
  • Реклама по всички наши канали с цел намиране на подходящи бизнеси за придобиване
  • Маркетинг проучване за продукти и услуги за внос/износ
  • Активен маркетинг и провеждане на първоначални разговори с компании, отговарящи на Вашия интерес

  Допълнителни ползи

  Данъчното облагане в България е с атрактивни данъчни ставки:

  • 10% е корпоративният данък върху данъчните печалби на дружествата
  • 10% данък върху доходите на физическите лица
  • 20% данък върху добавената стойност
  • 5%  данък при източника върху разпределението на дивиденти и върху ликвидационни дялове
  • 0% данък при източника върху дивиденти за компании от ЕС

  България предлага:

  • Много добри условия за зимен и летен туризъм
  • Красиви природни феномени
  • Богата история. България е създадена 681 г.
  • Вкусна кухня

  Ние сме на Ваше разположение

  При нужда от допълнителна информация или поява на въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Нашите експерти са на разположение да Ви помогнат и отговорят на всички Ваши запитвания